برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

شاهین داودی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
استان محل خدمت : خراسان رضوی / خواف
پادگان محل خدمت : کلانتری مرکزی شهرستان خواف
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :