برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سینا یوسف زاده

نام : سینا یوسف زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
استان محل خدمت : قزوین / قزوين
پادگان محل خدمت : تیپ۱۱۶پیاده مکانیز شهید علی صفوی
استان درخواستی : کردستان / سقز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :