برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سینا کاظمی

نام : سینا کاظمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی زاهدان
استان درخواستی : مازندران / بهشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

به علت مشکلات خانوادگی و تنگ دستی و از از کار افتادگی پدر مادر مجبورم برای تامین مخارج