برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سینا مولودی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : شهید بروجردی
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۲ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

بخاطر مشکلات خانوادگی خواهان جابجایی میباشم