برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سینا رمضانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خراسان جنوبی / قائن
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :