برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سینا داغسر

نام : سینا داغسر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : همدان
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۱۰/۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :