برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سینا ابراهیمی

نام : سینا ابراهیمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
استان محل خدمت : کرمانشاه / صحنه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / مراغه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 10
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

درصورت جابه جایی به کرمانشاه تماس بگیرید.