برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیناهمه کریم

نام : سیناهمه کریم
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
استان محل خدمت : کردستان / كامياران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :