برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیروان امیرخانی

نام : سیروان امیرخانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : سردشت
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398,5,19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

از سردشت میخوام بیام کرمانشاه خداوکیل مشکل خانوادگی نداشتم همونجا میموندم بهترین جاس حقوقش من سرباز صفرم ماهی هشتصدو پنجاس میانگینش مرخصیش ۴۵.۱۵ هستش عالی بازدیدش کمه