برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید پوریا کاظمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : شاهرود
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : وظیفه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

با فرمانده تیپ صحبت کردم گفت درجه و رسته مهم نیست.