برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید نوید موسوی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پادگان ۰۱
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱.۸.۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :