برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید مهدی رسولی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
استان محل خدمت : خراسان رضوی / كاشمر
پادگان محل خدمت : راهور
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :