برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید مسعود موسوی

نام : سید مسعود موسوی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : ششم هوانیروز
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :