برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید محمد معصومین

نام : سید محمد معصومین
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
استان محل خدمت : خراسان جنوبی / بيرجند
پادگان محل خدمت : ۰۴نیروی زمینی
استان درخواستی : خراسان رضوی /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

جابجایی از ۰۴بیرجند به پشتیبانی شمال شرق مشهد