برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید محمد مهدی باقری

نام : سید محمد مهدی باقری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : مرکزی / دليجان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/9/19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

سرباز شهرستان دلیجان با همه جای قم جابه جایی میزنم