برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید محمد سید گرمرودی

نام : سید محمد سید گرمرودی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / هريس
پادگان محل خدمت : کلانتری.ستاد فرماندهی
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :