برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید محمد حسن ملیحی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : شهید نوژه
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4 ماه اعزامی ۱۳۹۸/۱۰/۱
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

بدلیل بیماری پدر و مشکلات زیاد درخواست جابجایی و نزدیکیه بیشتر با خانه رادارم