برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید محمد جلالی

نام : سید محمد جلالی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
استان محل خدمت : قزوین / قزوين
پادگان محل خدمت : علی صفوی ۱۱۶ زرهی
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزام ۱/۲/۹۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :