برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید محسن بنی‌هاشمی

نام : سید محسن بنی‌هاشمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
استان محل خدمت : خراسان شمالی / بجنورد
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : .
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :