برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید فرهاد سید حسینی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : تیپ ۱۸۸
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :