برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید فرزاد کاظمی سنگدهی

نام : سید فرزاد کاظمی سنگدهی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : توپ خانه ۲۲
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

اگر برای جا به جایی در تهران هم باشه ایرادی نداره