برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید علی قمصری نیاسری

نام : سید علی قمصری نیاسری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پلیس راهور ناجا (شهرک ازمایش)
استان درخواستی : اصفهان / كاشان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرجوخه

توضیحات :