برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

نام :
تاریخ درخواست :
Warning: A non-numeric value encountered in /home/mirkamaali/sarbazyab.ir/include/system/jdf.php on line 17
۱۳۴۸/۱۰/۱۱
استان محل خدمت : /
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : -
درجه :

توضیحات :