برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید علی طباطبایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / سامان
پادگان محل خدمت : ستاد
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

پیام بدید با شما در اسرع وقت تماس میگیرم