برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید علی احمدی طباطبایی

نام : سید علی احمدی طباطبایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : تیپ۲۹۲دزفول
استان درخواستی : لرستان / بروجرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳/۲/۹۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :