برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید علیرضا هاشمی نژاد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / خاش
پادگان محل خدمت : تیپ زرهی 288خاش
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/11/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :