برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید عرفان غفاری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : فناوری اطلاعات ناجا (فاوا)
استان درخواستی : مازندران / بابل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 11/19 بهمن۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام محله خدمتم جاده تهران کرج سمته تهرانسره منطقه ۲۱ روز برگ اداری تا ساعت ۲ تلگرام پیام بدین