برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید سهیل قیومی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : پادگان نهم شکاری شهید عبدالکریمی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزام به بندرعباس اول بهمن 98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

فوری ترجیحاً شهر تهران