برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید سجاد سید صالح

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : راهور
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1/8/1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

سلام راهور داخل شهر قم خدمت میکنم