برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید حسن میری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهید زین الدین
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :