برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید امیرحسین حیات الغیبی

نام : سید امیرحسین حیات الغیبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
استان محل خدمت : ایلام / مهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : لرستان / خرم آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

اگه در دسترس نبودم لطفا پیام بدید