برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید ابوالفضل حسینی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : اصفهان / خميني شهر
پادگان محل خدمت : گروه ۴۴توپخانه شهید نادری
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :