برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیدکیارش جلالی موسوی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تهران
استان درخواستی : مازندران / بابلسر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹ ۰۸ ۱۳۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

انتقالی از تهران به بابلسر