برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیدپوریا هاشمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : لرستان / بروجرد
پادگان محل خدمت : ۲۴بعثت
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۹/۰۲/۰۱
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

برای سربازای بومی لرستان بهشته