برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیدمحمد موسوی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی پدافند جمهوری اسلامی ایران
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزامی ۱۹/۱۰/۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :