برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیدعلی احمدی

نام : سیدعلی احمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
استان محل خدمت : اصفهان / نايين
پادگان محل خدمت : نیروانتظامی
استان درخواستی : اصفهان / خميني شهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :