برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیدعلیرضاسیدی

نام : سیدعلیرضاسیدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
استان محل خدمت : خراسان رضوی / خواف
پادگان محل خدمت : پاسگاه قاسم آباد زوزن
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام بخاطر کفالت و دادن خرج خانواده و بالا بودن سن پدر و مادرن مجبورم نزدیک محل زندگیم خدمت کنم و چون تازه اومدم به این پاسگاه بهم انتقالی نمیدن ممنون