برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیدامیر مهدی سجادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : لرستان / بروجرد
پادگان محل خدمت : گروه 411مهندسی رزمی و پدافندغیرعامل
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 2ماه اموزشی
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :