برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیدامیر حسینی

نام : سیدامیر حسینی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
استان محل خدمت : کرمانشاه /
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

جابه جایی از ثابت خواه ب خود شهر کرمانشاه