برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیامک نوید غفارکندی

نام : سیامک نوید غفارکندی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : گروه 33توپخانه منطقه غرب شهید سرلشگر بیت ا... خدابنده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/8/1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

ایدی اینستا گرام navidshiva1