برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سپهران قلی زاده

نام : سپهران قلی زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : نیروی زمینی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :