برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سينا هامون نورد

نام : سينا هامون نورد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / مراغه
پادگان محل خدمت : اماد پشتيباني
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ٤ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :