برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سينا زرينه بافي

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : پايگاه نهم شكاري
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ٤ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :