برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سيامك رستمي نفر

نام : سيامك رستمي نفر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
استان محل خدمت : هرمزگان / پارسیان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : فارس / فيروز آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ارديبهشت 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :