برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سهیل هنرجوی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی تبریز
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۱۰۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :