برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سهیل فامیل ستاریان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
استان محل خدمت : همدان / كبودر اهنگ
پادگان محل خدمت : نوژه
استان درخواستی : بوشهر / بوشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۷ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

گروهبانیکم وظیفه ام قسط انتقال به بوشهر یا بندر عباس را دارم