برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سهیل بلوچ

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / نيكشهر
پادگان محل خدمت : تکاوری ۱۱۰
استان درخواستی : سیستان و بلوچستان / چابهار
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفندماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :