برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سهند قربانی

نام : سهند قربانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : کلانتری138
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :