برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سلیمان پوینده

نام : سلیمان پوینده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
استان محل خدمت : تهران / ري
پادگان محل خدمت : کلانتری ۲۱۱
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۷/۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :