برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سلمان کوچکی

نام : سلمان کوچکی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : پادگان امام رضا
استان درخواستی : کرمان / سيرجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :